Štátny veterinárny a potravinový ústav, Veterinárny a potravinový ústav v Bratislave

slovensky | English

Úvodná stránka

Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava

Veterinárny a potravinový ústav v Bratislave

vykonáva senzorické, mikrobiologické, hydrobiologické, chemické, molekulárno-biologické skúšky a stanovenie rádioaktivity v potravinách, krmivách a kŕmnych komponentoch živočíšneho a rastlinného pôvodu, vo vode a v zložkách životného prostredia; sérologické, virologické, parazitologické, mykologické, mikrobiologické, patologicko-anatomické, molekulárno-biologické a toxikologické skúšky biologických materiálov a diagnostikovanie príčin ochorení a hynutí zvierat; vyjadrovanie názorov a interpretácií podľa flexibilného rozsahu akreditácie.

Osvedčenie o akreditácii č.S-127

Rozsah akreditácie.

Certifikačný orgán pre certifikáciu osôb vykonávajúcich senzorické posudzovanie je akreditovaný v súlade s ISO/IEC 17024:2012 (Osvedčenie o akreditácii č. O-011), na nasledovné oblasti činnosti:

-certifikácia osôb pre senzorické skúšky potravinárskych a poľnohospodárskych výrobkov
-certifikácia osôb pre senzorické skúšky vínaOznamy

26.7.2022

Pracovná ponuka na pozíciu mzdový účtovník / referent PaM (práce a mzdy).

7.7.2022

Pracovná ponuka na pozíciu odborný pracovník v laboratóriu chromatografie.

7.7.2022

Harmonogram zvoznej linky VPÚ V Bratislave počas letných prázdnin platný od 11.7.2020 do 2.9.2020 vrátane.
Zvoz vzoriek zo zvozných miest počas prázdnin bude prebiehať podľa nezmeneného harmonogramu s tým,že potrebu zvozu VZORIEK NA VYŠETRENIE DO VPÚ V BRATISLAVE zo zvozných miest Komárno, Nové Zámky, Levice, Šaľa, Topoľčany, Bánovce n. B., Trenčín je nutné telefonicky nahlásiť deň vopred.
Nahlasuje sa na telefónne čísla uvedené pri zvozných linkách (+421 905 682 497, +421 905 682 498).
V prípade nedostupnosti vodiča na telefóne, volajte sekretariát +421 2 38108 211 alebo +421 905 387 952.
UPOZORNENIE: prevoz vzoriek na iný ústav ako VPÚ v Bratislave je potrebné vopred konzultovať s obidvomi ústavmi (bratislavským aj koncovým), nakoľko bratislavské zvozné linky nevedia zaručiť včasné dodanie vzorky do miesta určenia bez predchádzajúcej dohody s cieľovým ústavom.

23.5.2022

Certifikačný orgán pre certifikáciu osôb vykonávajúcich senzorické posudzovanie ponúka možnosť absolvovať Senzorické skúšky základné v termíne 28.6. – 8.7.2022.

Prihlásenie na skúšky do 21.6.2022.

11.4.2022

Upozornenie!
od utorka 19.4.2022 sa mení harmonogram zvoznej linky VPÚ v Bratislave

20.3.2022

Certifikačný orgán pre certifikáciu osôb vykonávajúcich senzorické posudzovanie zmenil podmienky pre žiadateľov o vinárske skúšky. Bližšie informácie na Certifikácia19.11.2019

Dňom 30.11.2019 končíme s preberaním uhynutých zvierat cez víkendy a počas sviatkov. Uhynuté zvieratá budeme preberať iba počas pracovných dní v čase od 8.00 do 15.00 hodiny.O nás | Kontaktujte nás | ©2005 Veterinárny a potravinový ústav v Bratislave