Štátny veterinárny a potravinový ústav, Veterinárny a potravinový ústav v Bratislave

slovensky | English

Úvodná stránka

Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava

Veterinárny a potravinový ústav v Bratislave

vykonáva senzorické, mikrobiologické, hydrobiologické, chemické, molekulárno-biologické skúšky a stanovenie rádioaktivity v potravinách, krmivách a kŕmnych komponentoch živočíšneho a rastlinného pôvodu, tabaku, tabakových výrobkoch, vo vode a v zložkách životného prostredia; sérologické, virologické, parazitologické, mykologické, mikrobiologické, patologicko-anatomické, molekulárno-biologické a toxikologické skúšky biologických materiálov a diagnostikovanie príčin ochorení a hynutí zvierat; vyjadrovanie názorov a interpretácií podľa flexibilného rozsahu akreditácie.

Osvedčenie o akreditácii č.S-127

Rozsah akreditácie.

Certifikačný orgán pre certifikáciu osôb vykonávajúcich senzorické posudzovanie je akreditovaný v súlade s ISO/IEC 17024:2012 (Osvedčenie o akreditácii č. O-011), na nasledovné oblasti činnosti:

-certifikácia osôb pre senzorické skúšky potravinárskych a poľnohospodárskych výrobkov
-certifikácia osôb pre senzorické skúšky vínaOznamy


 • Oznam o zmene právnej subjektivity Štátneho veterinárneho ústavu Bratislava.


 • Certifikačný orgán pre certifikáciu osôb vykonávajúcich senzorické posudzovanie zmenil podmienky pre žiadateľov o vinárske skúšky. Bližšie informácie na Certifikácia


 • 1.7.2020

  Informácia o zvozných linkách počas letných prázdnin.


  2.6.2020

  V súvislosti s uvoľňovaním opatrení na zabránenie šírenia COVID-19, Vám oznamujeme, že od 1.6.2020 prechádzame na štandardný režim zvozu vzoriek,

  t.zn., nie je potrebné nahlasovať potrebu zvozu vopred.

  Harmonogram zvozu počas LETNÝCH PRÁZDNIN Vám včas oznámime.


  19.11.2019

  Dňom 30.11.2019 končíme s preberaním uhynutých zvierat cez víkendy a počas sviatkov. Uhynuté zvieratá budeme preberať iba počas pracovných dní v čase od 8.00 do 15.00 hodiny.


  27.8.2019

  Vážení zákazníci, dovoľujeme si Vás upozorniť, že od 1.9.2019 bude v platnosti nový cenník vyšetrení pri platbe vopred a fakturácii fyzickým a právnickým osobám.

  Cenník laboratórnych vyšetrení


  O nás | Kontaktujte nás | ©2005 Veterinárny a potravinový ústav v Bratislave