Štátny veterinárny a potravinový ústav, Veterinárny a potravinový ústav v Bratislave

slovensky | English

Cenník laboratórnych vyšetrení

Vážení zákazníci,

informáciu o cenách za požadované vyšetrenia Vám poskytnú príslušné oddelenia VPÚ v Bratislave

Platba za neškodné odstránenie uhynutého zvieraťa a nebezpečného biologického odpadu sa riadi nasledovným Cenníkom služieb.

Na platbu za služby poskytované VPÚ v Bratislave môžete v pracovnej dobe okrem hotovosti použiť aj platobný terminál v priestoroch Centrálneho príjmu vzoriek.

Akceptujeme platobné karty:

Akceptovane platobne karty

VPÚ v Bratislave nie je platcom DPH.

O nás | Kontaktujte nás | ©2005 Veterinárny a potravinový ústav v Bratislave