Štátny veterinárny a potravinový ústav, Veterinárny a potravinový ústav v Bratislave

slovensky | English

Príjem vzoriek na hygienu potravín

  • Príjem vzoriek na Odbor hygienických disciplín je v pondelok až piatok od 8.00 - 11.30. a od 12.30 - 15.00 hodiny.

Príjem vzoriek na Odbor epizootológie

  • Z prevádzkových dôvodov sú príjem epizootologických vzoriek a neškodné odstránenie uhynutých zvierat vo VPÚ v Bratislave možné len počas pracovných dní, pondelok až piatok od 7.30 - 15.00 hodiny.


O nás | Kontaktujte nás | ©2005 Veterinárny a potravinový ústav v Bratislave